728 x 90

ЯМР и КТ томография в Санкт Петербург

Всеки може да се сблъска с факта, че след качествено проведен медицински преглед - компютърна томография (КТ), диагнозата все още не е ясна. Получавате КТ и лекарско мнение за снимките. Но проблемът е, че описанието на снимките може да не съответства на действителността. Лекарят може да е неопитен, вашият случай може да е рядък и зле разбран, болницата може да не се специализира в изпитите ви и т.н.

В такива случаи, това помага на второто мнение за КТ: снимки могат да бъдат показани на друг специалист.

Защо имам нужда от КТ с второ мнение?

 1. Вие се обръщате към известен висококвалифициран рентгенолог, който отдавна се е специализирал във вашия вид изпит
 2. Получавате независим официален извод за КТ, в който са описани всички подробности, показани са патологични промени. Това е особено важно при онкологични заболявания. В края на краищата, хирургичното лечение зависи от това колко добре е описан туморът.
 3. Второто мнение за КТ помага за избягване на медицински грешки, тъй като първият лекар не може да види промените или ги тълкува погрешно
 4. Второто мнение за КТ е експерт, тъй като лекарят използва най-съвременните техники за оценка на изображенията и е авторитетен източник на информация за Вашия лекар.

Благодарение на развитието на Интернет, декодирането на КТ изображения може да се получи онлайн чрез изпращане на изображения на радиолог от всеки град в Русия. Можете да използвате всяко второ мнение за услугата. Най-известната консултантска услуга е Националната телерадиологична мрежа, чиито опитни лекари осигуряват денонощна помощ и дават независимо мнение за КТ изображения за 24 часа след изпращането. Повече информация за принципите на мрежата може да бъде тук.

Кандидат на медицинските науки, член на Европейското общество на радиолозите

Норми и интерпретация на резултатите от ЯМР и КТ изследване: изучаваме заключението на специалист

Съвременните лекари имат много помощни средства, които улесняват диагнозата. Почти нито една клиника не може да се справи без медицинско оборудване - рентгенова единица, ултразвуков скенер, компютърна томография, ЯМР. Въпреки това е важно не само наличието на устройства, но и способността на персонала да се справя с тях, както и уменията за дешифриране на резултатите от изследванията. Днес ще говорим за MRI машината - какво е това устройство и какви функции има. Също така помислете какви резултати от изследванията се считат за нормални и какво е класифицирано като патология.

Какво е съкращението на MRI?

MRI устройство е устройство, предназначено да създава пластове изображения на органи и тъкани на жив организъм. Съкращението на ядрено-магнитен резонанс като "магнитно-резонансно изобразяване". Устройството за изследвания използва свойствата на магнитно поле, под действието на което атомите на някои вещества (водород) абсорбират или излъчват електромагнитна енергия. Това явление се нарича ядрен магнитен резонанс.

Смисълът на това явление е, че апаратът създава мощно поле, а водородните атоми се подреждат по неговите силови линии. След това, с помощта на определен радиоимпулс, устройството ги възбужда, за да регистрира количеството енергия, отделено при връщането на намагнетизираните частици в техните начални позиции.

Устройството помни количеството енергия, отделено от протоните на водорода по време на тяхната релаксация след възбуждане. Освен това се използва компютърна обработка на получените данни, позволяваща визуализация на човешки тъкани под формата на филийки с определена ширина на стъпката.

Показания за изследването

Има много индикации за използване на ЯМР, но не винаги е необходимо да се използва такъв сложен апарат за поставяне на диагноза и наблюдение на динамиката на лечението. В тази връзка лекарят може да предпише проучване в случаи на:

 • ако има съмнение за заболяване, което не може да бъде диагностицирано по друг начин;
 • за своевременно откриване на рецидив на заболяването след лечение и операция (например отстраняване на неоплазма);
 • ако е необходимо, проверете дали има метастази, ако се открие рак.

Магнитно-резонансната диагностика подпомага диагностиката на заболявания на вътрешните органи, скелета и меките тъкани. Проучването е показано при съмнения за заболявания:

 • мозъка и гръбначния мозък;
 • гръбнака на всичките му разцепления;
 • хипофизната жлеза;
 • коремни органи, ретроперитонеално пространство;
 • тазови органи;
 • стави (тазобедрени, коленни и други големи);
 • сърце, кръвоносни съдове;
 • окото и УНГ органи.

В същото време MRI има недостатъци. Не е предписано за изследване на белите дробове - рентгенова или КТ (компютърна томография) е показателна. Също така, магнитно-резонансните изображения не се използват за идентифициране на камъни в бъбреците, тъй като калцинатите почти не съдържат влага, което означава, че в тях има малко водородни съединения.

Декодиране на МРТ изображения в медицината

Декодирането на ЯМР е задача на радиолог. Той получава огромен брой изображения на изследваната област или тяло, които са направени в три между перпендикулярни издатини. Обикновено това са напречни, фронтални и сагитални сечения. Целта на лекаря е да сравни получените изображения с така наречения „модел”, т.е. нормата. Опитният специалист отлично разбира как изглеждат нормалните, здрави органи и тъкани и прави сравнение автоматично, без да се позовава на учебници или специална литература.

Обикновените органи и тъкани на снимките имат специфичен вид, форма и цвят. Например костите изглеждат по-тъмни от меките структури, патологично променените области са по-контрастни от здравите. Контрастният материал незабавно се натрупва в неоплазма, а след това бързо се отмива от там. Ето защо, ако се подозира тумор, се препоръчва да се направи процедура с въвеждането на контраст.

Най-трудното при дешифрирането на ЯМР изображенията е да се определи какво означават тези или други елементи на снимката, които се различават по форма или цвят от това, което се нарича норма. За да направи правилното заключение, лекарят трябва да знае как тъканите с различна плътност и структура гледат на изображенията. Също така, цветът на здравите съдове или тъкани може да се различава в зависимост от метода на изследването. Специалистът внимателно сканира всяка снимка и го описва в отчет. Тъй като има много изображения, лекарят използва спомагателни програми, които “отрязват” всичко излишно от снимките и ви позволяват да се съсредоточите върху най-важното.

Възможно ли е да се разбере заключението, получено на MRI самостоятелно?

След описание на снимките, лекарят дава на пациента резултатите на ръцете си, а пациентът отива при специалист, който е дал указанието за ЯМР. В допълнение към снимките на хартия, пациентът има право да изисква диск с запис на изследването. Тя е на медиите съдържа основната информация, която е много повече от готовите изображения. Въпреки това, само специалист може да разбере данните на диска.

За да разберете независимо доклада на радиолога, трябва да знаете основните термини, използвани от специалистите. За начало си струва да се обмисли какво точно е показано на снимките, кой орган на парче е представен:

 • Аксиално сечение - напречно сечение. Ако човек е на крака, този слой ще бъде успореден на пода.
 • Coronal cut - също се нарича фронтално. Тя е перпендикулярна на аксиалната и представлява предната равнина.
 • Sagittal - се формира, ако погледнете към обекта, който се изучава и умствено го сряза на две симетрични части. Сагиталният слой е перпендикулярно на аксиалната и фронталната секции.

В този раздел представяме няколко конкретни дефиниции, които лекарят може да използва за описване на МРТ и КТ. За удобство на възприятията ги обобщаваме в таблица.

КТ сканиране на белите дробове, описание, резултати, което показва

КТ на белите дробове не винаги е рационално да се назначи поради високото радиационно натоварване на пациента. С малко фокално разпространение на белите дробове на обичайната рентгенова снимка на гръдния кош може да се приеме туберкулоза. Достатъчно е да поставите теста на Манту или Diaskintest, за да потвърдите диагнозата. В случай на съмнение за карцином на рак на КТ, той е рационален при липса на PET-CT (позитронно-емисионна томография).

КТ на белите дробове - което показва

КТ на белите дробове - метод, предназначен да изясни характеристиките на патологията, която се открива на рентгенограмата на ОГК, но не позволява да се постави диагнозата. Изображението при рентгенови лъчи се получава чрез сумиране на оцветени сенки, разположени по пътя на движение на рентгеновия лъч. Зад гръдната кост има цял комплекс от органи, които не са диагностицирани на рентгенография на гърдите. По-точно, малки анатомични промени, увеличаване на интраторакалните лимфни възли се визуализират чрез извършване на КТ на гръдните органи.

Рационално извършване на компютърна томография за предполагаема хиларна лимфаденопатия. Рентгенологът на снимката може да визуализира бучкия растеж на корените на белите дробове. На това възможностите на традиционния радиологичен метод са ограничени. Внимателно проучете размера и структурата на уголемените лимфни възли, позволяващи КТ на белите дробове и медиастинума.

При туберкулоза на интраторакалните лимфни възли при деца рентгенографията не показва патология поради проекцията на гръдната кост и сърцето. Компютърната томография ясно показва патологичния характер на лимфаденопатията.

Не винаги е необходимо да се прави КТ на белите дробове. Поради високата експозиция на пациента е необходим селективен подход към назначаването на диагностичен метод. При травматична травма на гръдния кош често се възлага компютърна томография. Съществуват клинични проучвания за нерационалността на процедурата за назначаване на тъпа травма на гърдите.

Изследователи от Калифорния, Масачузетс, проведоха задълбочено проучване за оценка на възможността да не се използва компютърна томография с тази нозология.

Компютърната томография увеличава вероятността от рак у младите поради мутационните ефекти на йонизиращото лъчение върху клетките. Анализът на разходите не е евтин.

Проф. Д-р Р. Родригес от Сан Франциско (Университет на Калифорния) проведе проучване с около 11 000 души на възраст над 14 години. Около 5000 души бяха с неопределена диагноза.

Сортирането на нараняванията е извършено съгласно следната градация:

 1. Счупване на гръдния кош
 2. Кръв в плевралната кухина;
 3. Белодробният колапс;
 4. Разкъсване на диафрагмата;
 5. Наранявания на бронхите, трахеята, хранопровода;
 6. Счупвания на няколко ребра.

Незначителни наранявания, фрактура на едно ребро без изместване не изисква хирургични интервенции, така че внимателната проверка на диагнозата не играе голяма роля.

Проучването е извършено 2 вида диагноза: Разгърната компютърна томография на гръдния кош, компютърна томография на белите дробове с максимална чувствителност към наранявания на гърдите.

Резултатите от КТ на гърдите

Резултатите от КТ на гръдния кош са както следва:

 • Чувствителност с малки средни наранявания –99%;
 • Специфичността е около 31,7%, което не е достатъчно за надеждна диагноза.

Трябва да се помисли добре преди назначаването на проучването за наранявания на гърдите. Само с ниска ефективност на други методи е рационално използването на компютърна томография.КТ декодиране: описание на “малка фокална пулмонарна дисеминация”

CT сканиране на белите дробове

При декодирането на рентгенографиите, описанието „малка фокална пулмонарна дисеминация” най-често показва туберкулозен процес. При откриване на първичен фокус (Gona), лимфната пътека към корена с висока степен на точност може да се прецени по туберкулоза.

Човек не може да разчита само на описанието на малките фокално разпръснати сенки от двете страни и подозира за туберкулозен процес. По-опасно е карциноматозата - ракови лезии.

Можете да ги различите чрез рентгенови снимки. При туберкулоза, малката фокална дисеминация се увеличава с времето, фокалните сенки постепенно се сливат. Разрушаването на белите дробове води до появата на области на просветление. Полиморфизмът трябва да търси радиолози на снимките. При КТ разпадането на белодробната кухина е добре визуализирано. Според описанието на томограмата лекарят преценява преобладаването на процеса.

Карциноматозната малка фокална дисеминация не се характеризира с полиморфизъм. Заболяванията не са склонни към сливане, не се откриват деструктивни кухини, тъй като те се образуват от ракови клетки.

Най-често се открива рак на белия дроб при пушачи с опит. Информацията е потвърдена от неотдавнашно проучване на Вашингтонската здравна организация, публикувано в JAMA Internal Medicine. Експериментите бяха проведени в рамките на международната програма за пушене.

За КТ на белите дробове, резултатите от които са озвучени по-долу, са избрани 37 пушачи. Целта на теста е да се формират хора от цигарите поради повишената вероятност от рак на белия дроб. КТ на белите дробове за откриване на злокачествен тумор трябва да формира страха на човека от рак.

Чакането на резултати след преминаване на теста създава психологически страх за здравето. Злоупотребата с цигари формира навик за безотговорно отношение към здравето. Пациентите също бяха информирани, че компютърната томография с допълнителен скрининг създава подобен риск от тумор, така че човекът е внимателно защитен от радиация.

Резултатите от проучването не описват броя на откритите тумори, въпреки че са открити в 1% от пациентите. Задачите на експериментите са други. Според статистиката ранното откриване на рак на белия дроб при пушач с радикално лечение осигурява дългосрочно отхвърляне на пристрастяването.

Лекарите трябва да разберат, че емоционалният отговор на човека на скрининга ви позволява да се съсредоточите върху човешките ценности, които не включват пушенето. Формирането на мотивация за отказ от цигари може да се дължи не само на вербалните изрази. Резултатите, описанието на компютърната томография е важен маркер за създаване на устойчив маркер в човешкия мозък. Лекарят по лъчетерапия трябва задължително да съобщи на пациента за опасностите от тютюнопушенето.

Надяваме се, че читателите разбират основното значение на това, което КТ на белите дробове показва, какви са последствията и усложненията на процедурата. Важно е, след като прочетете статията, да овладеете степента на опасност от компютърна томография и пушене. Вашето здраве е във вашите ръце!

разкъсване на диафрагмата отляво, стомахът се визуализира в гръдната кухина

лява хидроторакса, множество кухини в напукания ляв бял дроб с наличието на хоризонтални нива на течност

десен пневмоторакс, тежка подкожна емфизема отдясно, течност в гръдната кухина отляво

множествени фокални промени в двата белия дроб с гниене в центъра, обемна процес на десния корен

множество огнища в белите дробове, аксиален разрез

малки фокални белодробни промени, характерни за саркоидоза

малки фокални белодробни промени, характерни за саркоидоза, аксиален срез

включване на газ в горната медиастинум

хиатална херния, сагитален разрез

многобройни леви фрактури на ребрата, леволепен хидроторакс. Аксиално рязане

3D реконструкция на фрактури на ребрата и лопатка отляво

Второ мнение на медицинските експерти

Изпратете данните за вашите изследвания и ще получите експертна помощ от нашите експерти!

Как да дешифрирам КТ (компютърна томография)?

Добри хора, моля за помощ. Не искам пари, искам съвет. Дядо ми се разболя, изглежда като рак. Особено не разбирам, но заключението на КТ звучи страшно. Много медицински термини, които не разбирам. Моля, помогнете за дешифрирането на компютърното томография с човешки език.

Кажете ми, какво може да се направи в такава ситуация? Лечение? Операция? Един възрастен мъж, роден през 1938 г., на 12 август ще бъде на 79 години. Визуално изглежда зле - кожа и кости, един стомах е голям. Той не се оплаква от болката, той е истински мъж за мен, дори и да е болен, все пак не е разпознат. Днес (17 юли 2017 г.) температурата започна вечерта - 37.8. Преди няколко дни се оплачих на баба си, че нещо се е намесило в стомаха му, чувствал е нещо, което притиска и органите почиват. Искаха да направят ултразвук, но нищо на ултразвука не можеше да се обмисли. Ултразвукът каза, че черният дроб е толкова разширен, че е затворил всички вътрешни органи, дори не е взел парите. Но, както показва КТ, това не е черен дроб. Имам електронно сканиране и томография, ако е необходимо - мога да хвърля (размер от 650 мегабайта). Помощ, моля, какво да правя? Моля, покажете тази компютърна томография на разбирам лекар. Ситуацията е много сериозна. Всичко е лошо.

Компютърна томография на органите на гръдната кухина с болусна контрастност (ултразвук 370).

Укрепване на белия дроб. В S6, S3 на десния бял дроб - единични огнища от 2-3mm. В S5 на левия бял дроб се определя местна област на белодробна фиброза.

Корените на белите дробове са разширени, дясната белодробна артерия е 28mm, лявата е 25mm. Трахеята, главните лобарни бронхи са проходими. Не са открити увеличени лимфни възли в медиастинума. Свободната течност в плевралните кухини не е дефинирана. Определени дефекти в запълването на малките белодробни артерии от двете страни.

Заключение: Единични огнища в S6, S3 на десния бял дроб, вероятно фибротичен характер. Белодробна фиброза в S5 на левия бял дроб. Признаци на белодробна хипертония, белодробна емболия (малки клони).

Компютърна томография на коремната кухина и малък таз с болусен контраст (ултравист 370).

В ретроперитонеалното пространство от дясно, плътно прилепващо към долния полюс на десния бъбрек (на базата на него?), Се определя хетеродузивна формация с неравни контури, с размери 20x15.4x20.6см. плътност). Това образуване изтласква черния дроб, жлъчния мехур, дванадесетопръстника, възходящото дебело черво (без признаци на инвазия), плътно прикрепен към лумбалния мускул. В задното периреално пространство се образува мека тъкан, която натрупва контрастно вещество, с плътност 58 + 83 единици Hu, с размери 40x29x27mm и малки натрупвания от течност. В паренхима на бъбреците - единичен флуиден образователен размер 5-14мм. CLS и уретерите не са разширени, те не съдържат калций.

Черният дроб не е увеличен, размерът на краниокаудала е 8 см, плътността не се намалява, в S2, S6 на черния дроб има течни образувания с размери съответно 6х4мм и 6мм. В S7-S8 на черния дроб, хипосензитивен фокус, в порталната фаза се визуализира плътност от 51 единици Hu, размери 15x12mm. Такъв фокус е определен в S5 6mm в диаметър. Интрареналните жлъчни пътища не се разширяват.

Жлъчният мехур с тънка стена, със стеснение, не съдържа калцирани камъни. Choledoch не се удължава.

Слезката не е увеличена, без фокални промени.

Панкреасът е с нормален размер, структурата е хомогенна, без фокални промени и перфузионни дефекти. Virungov канал не е разширен.

Надбъбречните жлези с нормална форма и размер, без допълнителни образувания.

Не се откриват увеличени лимфни възли. Малко количество течност се определя в десния параколен канал.

Портални, далачни вени не са разширени. Определя се аневризмалното разширение на проксималния чревен ствол с диаметър 16 mm. Пикочния мехур с тънка стена с равномерно съдържание се определя от дивертикулата на предната стена. Размерът на простатната жлеза е 46x37mm, структурата е хетерогенна поради флуидни включвания от 5 и 13 mm калцинати.

Паравесикални, параректални влакна, вътрешни обтураторни мускули, ректум, семенни мехурчета - без белези.

Заключение: Туморът на ретроперитонеалното пространство отдясно (идващ от долния полюс на десния бъбрек?), Стегнат до десния лумбален мускул, с mts в S7-S8, S5 черния дроб. Образуването на задната периренална част отдясно. Бъбречни кисти. Кисти S2, S6 черен дроб. Малки натрупвания от течност в задната периренална област отдясно, в десния параколен канал. Аневризмална експанзия на проксималния чревен ствол. Дивертикула на предната стена на пикочния мехур. Простатна хиперплазия. Остеопорозата.

CT транскрипт онлайн

Тълкуването на диск с КТ (второ мнение) е услуга според описанието на изображенията, които сте направили от експерти клас радиолози.

Разшифроване на КТ изображения онлайн

Декодиране на онлайн сканиране на КТ:

 • Холин Александър Васильович, доктор на медицинските науки, професор, ръководител на катедрата на Държавното образователно учреждение за висше професионално образование „Северозападен държавен медицински университет на името на И.И. Мечников”, трудов стаж от 30 години, опит - 300 хиляди лично проведени изследвания;
 • Максим Котов, асистент на катедрата по радиологична диагностика, Северозападния медицински университет на името на И. И. Мечникова (студент на проф. Холина А.В.), ръководител на Центъра за КТ и МРТ на клиниката Медиус (Всеволожск).

Защо се нуждая от КТ декодиране на изображения

 • Има диск с изследователски данни, а описанието се губи - трябва да го възстановите;
 • Вие се съмнявате в квалификацията и опита на лекаря, описал резултатите от компютърната томография;
 • Вие сте били подложени на различни изследвания (ултразвук, ядрено-магнитен резонанс и др.), Резултатите от които показват различна клинична картина - необходимо е „второ мнение“ на независим експерт по КТ изображения;
  Вашият лекар изисква алтернативно мнение за резултатите от диагнозата, за да изясни хода на лечението. Не се страхувайте от негативната реакция на лекаря - много от тях посещават специализирани форуми, където могат да научат мнението на колегите си по трудни въпроси. С допълнителна информация Вашият лекар ще може да потвърди или изясни предписаното лечение.
 • Диагнозата не е направена поради:
  • описанието на снимките не отразява реалната картина на заболяването поради липсата на опит на рентгенолога;
  • Вашето заболяване е лошо диагностицирано, рядко или слабо разбрано;
  • за медицинска институция, вашият тип изследване не е основно;
 • Вие живеете в малко селце, където няма военни радиолози с достатъчна квалификация;
 • Вие сте назначили спешна операция и се съмнявате в нейната необходимост;
 • Здравословните проблеми те изпревариха далеч от дома (вие сте в командировка, на почивка) - трябва да получите второ мнение, томография и спешно евтино, за да планирате по-нататъшни действия.

Опции за това кога може да се нуждаете от второ мнение за КТ са много повече, като най-често срещаните са изброени. Особено важно е да се вземе правилното решение, ако има съмнение за тумор или рак.

В този случай може да е необходимо не само да се декриптира CT диск, но и да се извърши отново КТ, за да се елиминира възможността за неправилно изследване. Цената на грешка тук е фатална!

Второ мнение КТ - дешифриране от диск

Как да декриптирате CT диск с резултати

 • създаване на архив с резултатите от проучването:
  • да копирате цялото съдържание на компактдиска на твърдия диск (HDD) на компютъра в отделна папка;
  • пакетирайте папка в архив, като използвате безплатна 7-Zip програма или подобна (видео инструкция за създаване на архив);
 • Изтеглете архива:
  • към всяка услуга за споделяне на файлове в интернет, например My-Files (как да качите файл в услугата за споделяне на файлове my-files.ru);
  • за съхранение на облачни файлове, например Mail.ru Cloud (качване на файлове в облак Mail.ru, качване на файлове в облак Mail.ru);
 • Попълнете и изпратете формуляра с данните:
  • Име на пациента;
  • електронна поща за изпращане на КТ дешифриране;
  • история на заболяването;
 • изберете удобен вариант и направете плащане;
 • да изпратите линк към архива във файла за съхранение;
 • в рамките на 4-6 часа след получаване на плащането, ще получите заключение за КТ декодиране по електронна поща;
 • Ако ви харесва качеството, удобството и скоростта на получаване на второ мнение за КТ, оставете коментар.

Благодарим ви, че използвате нашите услуги!

КТ декодиране

Компютърната томография е неинвазивен диагностичен метод, който определя състоянието на вътрешните органи и системи. Изследването се извършва с помощта на рентгеново лъчение, дава слой по слой на фокуса на патологията върху томографския екран. Това е безопасна процедура, която гарантира надеждни резултати, елиминира облъчването на тялото, мутации. Мнението за опасностите от радиация в този случай е погрешно, тъй като такива химични елементи изобщо не засягат организма. Този факт се потвърждава от информацията, че след неточна КТ може да се извърши втори преглед без интервал от време.

След като диагнозата е завършена, пациентът получава заключение за състоянието на вътрешните органи, системите и предполагаем център на патологията. С резултатите, той се изпраща на лекуващия лекар, който ще определи преобладаващата клинична картина.

Декодиране на компютърна томография

След като диагнозата е завършена, пациентът получава заключение за състоянието на вътрешните органи, системите и предполагаем център на патологията. С резултатите, той се изпраща на лекуващия лекар, който ще определи преобладаващата клинична картина. Дешифрирането на КТ ускорява процеса на оздравяване, най-важното е точното провеждане на изследването и използването на услугите на компетентен специалист.

След CT можете да получите следната информация за реалното състояние на здравето:

 • растеж на ракови клетки в червата, бъбреците, черния дроб, пикочния мехур, белите дробове, надбъбречните жлези, панкреаса;
 • определяне на местоположението и проходимостта на кръвоносните съдове;
 • определяне на формата и размера на вътрешните органи и системи, визуализация на фокуса на патологията;
 • наличието на метастази, подути лимфни възли;
 • диагностициране на белодробна емболия;
 • признаци на белодробна инфекция;
 • симптоми на възпалително заболяване на червата;
 • запушване на жлъчните пътища и червата;
 • диагностициране на аортна аневризма;
 • идентификация на камъни в бъбреците и жлъчни пътища;
 • визуализация на кисти, чужди тела.

Извършването на цялото тяло не е никак необходимо, тъй като е много скъпо удоволствие. Най-често лекарят предписва компютърна томография на отделни вътрешни системи и органи, където се концентрира предполагаемият фокус на патологията. За да се изясни окончателната диагноза, се изисква използването на контрастен агент, който подчертава отделните зони, разсейва всички съмнения на експертите относно прогресивните заболявания.

Чрез декодиране на компютърната томография на белите дробове е възможно да се определи къде се намира туморът, какъв размер е достигнал общият брой патогенни неоплазми.

Компютърна томография: изследване на белите дробове

Ако подозирате туберкулоза, лекарите предписват КТ на белите дробове. Ако диагнозата съвпадне, в заключението се посочва следната фраза: „слабо фокално разпространение на белите дробове“, което потвърждава факта на появата на лезии на Gon. Заболяването прогресира, раковите клетки се разпространяват, приближавайки се до смъртта на пациента.

Чрез декодиране на КТ на белите дробове е възможно да се определи къде се намира туморът, какъв размер е достигнал общият брой патогенни неоплазми. Също така на снимката са визуализирани метастази, ако има такива, степента на злокачествено новообразуване е определена. Ако диагнозата е трудна, допълнително е необходимо да се извърши ЯМР, рентгеново, ултразвуково изследване, въпреки че тези неинвазивни диагностични методи са по-малко информативни. КТ на белите дробове е подходящ за туберкулоза, ако резултатите от радиографията не са достатъчно точни. Дифузните промени в белодробната тъкан са строго очертани, но компютърната томография също определя дали са засегнати съседните органи.

Ако туберкулозата е придружена от растеж на огнища на некроза на белия дроб, тогава злокачественият тумор в картината се представя от асиметричен тумор, който има очертана форма и размер. КТ не е в състояние да определи произхода на такава неоплазма, следователно, за да се изясни диагнозата, се изисква биопсия като инвазивен диагностичен метод.

За да получите резултатите от КТ, можете веднага след прегледа, след това незабавно се свържете с Вашия лекар за декодиране. Заключението е дадено на базата на изображения, така че по този въпрос е препоръчително да се свържете с квалифициран специалист, също да посетите онколог.

Какво показва компютърната томография

Ако туберкулозата е придружена от растеж на огнища на некроза на белия дроб, тогава злокачественият тумор в картината се представя от асиметричен тумор, който има очертана форма и размер.

 1. Ако черният дроб е повреден, не се изключват кисти и тумори на жлезата, мастна дегенерация на черния дроб, ехинококоза, абсцес, цироза на "човешкия филтър".
 2. При поражението на далака е възможно да се определи степента на увреждане, за да се предскаже клиничния изход за пациента.
 3. С поражението на панкреаса също е реалистично да се определят възпалителни и инфекциозни процеси, кисти и тумори.
 4. Ако жлъчният мехур е засегнат, пропускливостта на жлъчните пътища може да бъде оценена и може да се определи наличието на камъни.
 5. С поражението на съдовите структури се определя и обструкцията, наличието на тумори и наличието на чужди тела.

Това още веднъж доказва, че диагностичният метод е наистина информативен, задължителен е при многобройни диагнози. В допълнение към всички гореспоменати патологии на томографския екран се записват чужди тела в тялото, увеличени лимфни възли, свободна течност или газ, дивертикулит, вътрешно кървене, чревно възпаление, аневризма на коремната аорта.

Полезни бележки за пациента

Ако лекарят настоява за извършване на компютърна томография, трябва да намерите специализиран медицински център с добра репутация. Преди започване на процедурата е важно допълнително да се консултирате за това как се провежда това изследване. Подготвителните дейности зависят от района, който ще се проучва с помощта на специализирано оборудване. Например, не се изисква подготовка за КТ на белите дробове, докато изследването на коремната кухина изисква предварително почистване на червата, изхвърляне на шлака и замърсяване с газ.

За да получите резултатите от КТ, можете веднага след прегледа, след това незабавно се свържете с Вашия лекар за декодиране. Заключението е дадено на базата на изображения, така че по този въпрос е препоръчително да се свържете с квалифициран специалист.

Ако пациентът се интересува да види готовите снимки, той може самостоятелно да определи патологичния център. Най-често туморът прилича на петно, което се различава по цвета на изображението, очертани са граници и е асиметрично. Не е нужно дори да отидете на лекар, за да определите къде се намира проблемната зона, за да видите нейния реален размер, близостта до здрави тъкани и системи.

КТ също показва метастази, които са подобни на хаотичните точки, концентрирани в близост до основния фокус на патологията. Такива снимки ясно показват, че заболяването прогресира и лечението може да се окаже неефективно за пациента. Необходимо е да не гледаме на размера на метастазите, а на тяхното разпределение, тъй като това са същите ракови клетки, които скоро могат да доведат до смърт на организма.

Ако на черно-бялата картина няма подозрителни точки и кръгове, може да няма тумор, а пациентът все още има реален шанс за пълно излекуване след продължително лечение и спазване на всички предписания на специалист.

Правила за декодиране на резултата от компютърна томография

Едно от основните условия за пълно излекуване дори на най-сериозните заболявания е необходимостта от правилна диагноза във времето. Един от съвременните начини за диагностициране на заболяването на най-ранен етап е провеждането на компютърна томография (КТ). Ако е невъзможно да се направи точна диагноза или ако има някакво съмнение относно верността на присъдата, лекарят най-вероятно ще предложи пациентът му да бъде подложен на компютърна томография. Най-точните видове КТ са процедурите на спирална компютърна томография (КТ) и многослойна или мултиспирална томография (МСКТ). Те дават най-пълна картина за състоянието на даден орган.

КТ разкриват различни патологии.

В тази статия ще научите:

Кой извършва декодирането на КТ

Тълкуването на MSCT или SCT не е лесна задача и, за да се избегнат възможни грешки, трябва да се извършва само от специалист. След CT процедурата, на пациента се дава форма с получените резултати. С това заключение пациентът трябва да се консултира с лекар, който след декодиране може да установи точна картина на заболяването и своевременно да предпише необходимото лечение.

Какви данни се оценяват от лекаря

Резултатите, получени след КТ позволяват да имаме данни за наличието или отсъствието на много сериозни заболявания:

 • развитието на ракови тумори във вътрешните органи (червата, черния дроб, пикочния мехур, бъбреците, белите дробове, надбъбречните жлези, панкреаса);
 • проходимост и местоположение на корабите;
 • точната форма и размер на органите, възможното разпространение на метастазите;
 • белодробна патология;
 • възпалителни процеси;
 • камъни в бъбреците или жлъчни пътища;
 • поява на кисти или чужди тела и т.н.

Разследват се както цялото тяло, така и отделните органи.

При провеждане на CT процедура, за да се спестят пари, е възможно да се изследва само един орган, състоянието на което предизвиква най-голямо безпокойство на лекуващия лекар.

Формата и местоположението на тялото

Процедурата по компютърна томография ви позволява да получите точна картина на размера, формата и местоположението на даден обект, който се изследва. В крайна сметка се моделира точно триизмерно изображение, което показва картина на подреждането на органите и системите, сякаш в един участък, т.е. без да се припокрива, както е при провеждането на изследвания с използване на рентгеново лъчение.

Проучване, използващо КТ, помага за точното идентифициране на наличието на патологии в храносмилателния тракт (стомашно-чревния тракт). Ако се подозират бъбреците, надбъбречните жлези, кръвоносните съдове, жлъчния мехур и пикочните пътища, често се предписва и КТ или МСКТ.

Различни патологии на стомашно-чревния тракт са ясно видими при КТ

Плътност на органите

На изображението, получено по време на КТ, цветът на различните органи варира от светло до по-наситено тъмно. Цветът се определя от степента, до която тялото абсорбира радиация, която от своя страна зависи от плътността на обекта. Така че костната тъкан на снимката се показва в ярки цветове поради високата си плътност, а течностите и въздухът ще имат най-тъмните нюанси.

Тъй като крайното изображение се получава от различни изображения, направени под различни ъгли, експертите могат доста точно да изчислят плътността на тока на изследвания орган.

Когато се извършва КТ декодиране в медицината, специалистите използват мащаба Hounsfield, за да определят плътността на изследвания обект чрез цвят. Има определен обхват на плътност за всеки тип тъкан и ако действителната плътност на орган излиза извън границите на установената норма, тогава може да има патологии.

Наличието на признаци на патология

Компютърната томография прави възможно провеждането на изследване на почти всички органи (мозъка, вътрешните органи, костите, съдовете, кръвоносните и храносмилателните системи). Тази процедура се прилага и при определяне на вече направените диагнози.

Съвременните устройства се характеризират с висока диагностична точност.

Например, ако синузитът е диагностициран след рентгенография, често се предписва КТ, за да се потвърди коректността на диагнозата, тъй като с този метод могат да бъдат изследвани не само параназалните синуси, но и меките тъкани. Компютърната томография помага за откриване на злокачествено новообразуване в ранен стадий на развитие, което дава възможност на пациента да се възстанови напълно, навреме, за да получи хирургическа помощ.

След появата на нови томографи (спирални и мултиспирални) стана възможно провеждането на по-задълбочено изследване на съдовете. В същото време е необходимо да се инжектира достатъчно количество контрастен агент интравенозно, за да се получи висококачествено триизмерно изображение, което дава пълна картина на местоположението на състоянието на системата. В допълнение:

 • Като изследва мозъка с помощта на КТ, лекарят може да определи наличието на тумори, места на инсулт, костни увреждания и много други аномалии.
 • Когато КТ се извършва на шията, могат да бъдат открити дори малки тумори и разширяване на лимфните възли.

CT помага да се открият ракови заболявания в ранните етапи

 • КТ на гръдния кош най-често се предписва за изясняване на белодробните патологии, идентифицирани чрез други методи.
 • Преди операцията се изследват коремната кухина и тазовата област. Тук се използва компютърна томография, за да се потвърди вече поставената диагноза.
 • КТ се превърна в чудесен начин да се избегне хирургичен метод за откриване на сърдечно заболяване (коронарна артериална болест).

Възможно ли е да се дешифрира CT

Пациентът, който има на разположение резултатите от КТ, може да се опита да определи наличието или отсъствието на патологии. КТ за вътрешни органи предполага ясно определени граници и отсъствие на ясно асиметрични петна по изображението, които могат да бъдат възникващи тумори.

В компютърната томография лекарят може да види аномалиите и да предпише лечение.

КТ ще даде възможност да се видят дори метастази. Те са подобни на случайно разпръснати точки, разположени в близост до основната злокачествена формация. Откриването на подобна картина при КТ показва прогресиращо заболяване и неефективност на лечението. Изучавайки метастазите, трябва да обърнем внимание на размера на района, който те улавят, а не на размера на самите нови растения, тъй като те са злокачествени и могат да бъдат фатални.

При липсата на точки и точки, описани по-горе на снимката, може да се предположи, че пациентът няма тумори и има големи шансове за дълготрайна ремисия и пълно възстановяване, ако предписаният курс на лечение продължава.

Дали резултатът е точен

Едно от основните предимства на томографията е неговата висока точност и голямо количество получена информация. Правилно извършено разчитане на SCT или MSCT дава на лекуващия специалист необходимата информация за точна и бърза диагностика.

За характеристиките на декодирането на гръбнака на КТ ще научите от това видео:

Процедурата помага не само да се идентифицират опасни патологии на най-ранен етап, но и да се осигури наблюдение на състоянието на пациента в реално време, следене на ефективността на предписаната терапия. CT също така ви позволява по-точно и бързо да извършите такъв сложен анализ като биопсия.

Влошаването на точността на резултата по време на КТ може да бъде повлияно от самия пациент, ако той прави дори малки движения по време на процедурата. В такава ситуация, получените многобройни прогнози ще бъдат размити и границите на изследваните органи ще бъдат замъглени. Триизмерният модел, получен чрез реконструкция, ще има големи изкривявания, което няма да позволи на специалиста да получи точна информация за състоянието на пациента. Неподвижността на пациента, която не може да контролира движенията си по време на процедурата, може да бъде осигурена от успокоителни.

Възможно ли е да се дешифрира КТ?

Начало> Въпроси и отговори> Възможно ли е да се дешифрира компютърно скенер?

Декодиране на резултатите от компютърна томография - отговорна задача, която трябва да се приема само от специалист. Това е много по-важно, дори от качеството на самата томография. Каква е ползата от прецизен изстрел, ако се тълкува погрешно? Разглеждайки получените резултати, лекарят прави диагноза, въз основа на която се избира текущият курс на лечение. Ако декодирането на КТ се извърши неправилно, тогава лечението ще бъде неподходящо. Тоест, грешка може буквално да доведе до сериозни усложнения на болестта или дори до смърт на пациент.

Нещо повече, не всеки специалист в тази област ще се задължи да дешифрира КТ. Тази услуга е достъпна само в големи томографски клиники, където лекарите преминават специално обучение и имат сериозен опит в подобна работа. Тук можете да поръчате услуга за декриптиране веднага след завършване на томографията. По правило обработката и диагностиката на данните отнема 1-1,5 часа. Някои пациенти отиват на трик: правят томография на някой орган в евтина клиника, вземат резултати и се обръщат към големи специалисти, плащайки само за услугата за декриптиране. Този подход е добър начин да се спестят пари и в същото време да се получи точна и точна диагноза.

Разходите за КТ изследване, въпреки че са достъпни за по-голямата част от гражданите, все още могат да засегнат семейния бюджет. Това е особено забележимо, ако е необходимо да се проведат няколко изследвания през годината или да се изисква диагностика на заболявания при всички членове на семейството. Следователно възниква въпросът: възможно ли е да се направи сканиране на компютри евтино? Ние отговаряме: можете! Начини за спестяване.

Изследването с използване на КТ се извършва въз основа на генологично изследване, ефектът от който върху човешкия организъм не е напълно изяснен. Едно е ясно - облъчването не влияе на здравословното състояние не по най-добрия начин. Следователно въпросът дали компютърната томография е вредна е съвсем естествен. Той се грижи за някой, назначен за това изследване.

Хроничен Панкреатит

Да Живееш С Панкреатит